آلومینیوم جکت چیست؟

ورق آلومینیوم جکت، عایق آلومینیومی می باشد که از مواد آلی

مانند پلی اتیلن و یک لایه ورق آلومینیومی تشکیل شده است

و به عنوان ماده اولیه برای عایق های حرارتی مورد استفاده قرار می گیرد.

آلومینیوم جکت در واقع همان پلی کرافت ها می باشند که عایق های حرارتی مناسبی

برای کارخانه ها به حساب میاید و نقش محافظتی دارند.

آلومینیوم جکتینگ کاربرد های فراوانی دارد و بیشتر در

پالایشگاه ها، سایت های پتروشیمی و موتور خانه های استفاده می شود.

سکو های نفت و گاز نیز به صورت اجباری از آلومینیوم جکتینگ استفاده می کنند.

آلومینیوم جکتینگ ها از یک لایه رطوبت گیر تشکیل شده است.

زمانی که آلومینیوم جکت و سطح لایه فلزی با یکدیگر در تماس هستند، خوردگی ایجاد نشده

و عمر مفید آلومینیوم پلی کرافت، افزایش پیدا خواهد کرد.

هدف اصلی از نصب این ورق های آلومینیوم، نصب یک لایه رطوبت گیر می باشد

که جکت فلزی از سطح عایق جدا شود از سطح زیرین آلومینیوم جکت ها در برابر خوردگی و رطوبت محافظت گردد.

این موضوع به عنوان یکی از فاکتور های بسیار مهم در بخش تکنولوژی های مربوط به عایق های سرد و گرم شناخته می شود

و اجرا شدن آن بسیار حیاتی است.

کاربرد ورق آلومینیوم جکت :

از ورق های آلومینیوم جکتینگ، در تمام مناطق کشور می توان استفاده نمود و

استفاده از این ورق های آلومینیوم بر روی سکو ها نفتی و گازی نیز اجباری می باشد.

چرا که این عایق ها می توانند محافظی برای لوله هایی که کارایی آن ها در دما های غیر محیطی و غیر معمول می باشد، به شمار آیند.

ورق آلومینیوم جکتینگ، همان پلی کرافت ها می باشند که امروزه به عنوان عایق آلومینیومی شناخته شده اند.

از این ورق های آلومینیوم می توان برای عایق کاری در موتور خانه ها، سایت پتروشیمی ها

و هم چنین کارخانه هایی که در دما های پایین تر و یا بالا تر از دمای محیط فعالیت دارند، استفاده نمود.