اتاق های تمیز (Clean Room)

اتاق های تمیز (Clean Room) اصولا به محیطی گفته می شود که در آن تولید یا فعالیت های تحقیقات علمی و صنعتی صورت می گیرد.

در این محیط می بایست آلاینده های زیست محیطی بسیار پایینتر از حد معمول فضای یک محیط بسته باشد.

اتاق های کلین روم در صنایع مختلفی همچون:

صنایع دارویی– بیمارستانی- صنایع الکترونیک- فناوری نانوتکنولوژی- آزمایشگاه های پیشرفته و … کاربرد فراوان و ضرورت دارد.

تجهیزات اتاق های تمیز

 • ساندویچ پانل سقفی اتاق تمیز
 • ساندویچ پانل دیواری اتاق تمیز
 • درب اتاق تمیز غیر هم باد( Semi Flush System)
 • درب اتاق تمیز هم باد(Flush System)
 • پنجره اتاق تمیز
 • پس باکس
 • اگزاست فن

فیلترها

 • فیلتر هپا فشرده V شکل
 • فیلتر هپا با جدا کننده آلومینیومی
 • فیلتر کربن فعال
 • فیلتر هپا و اولپای سقفی
 • فیلتر‌های شیمیایی
 • فیلتر هپا با ظرفیت بالا بدون چین خوردگی
 • فیلتر هپا ترمینال هود
 • فیلتر هپا ظرفیت بالا با کاربرد خاص
 • فیلتر هپا و اولپا با گسکت ژل
 • فیلتر ظرفیت بالا هپا V شکل
 • لامینار فلو
 • فیلتر گازی
 • فیلتر باکس هپا
 • قاب یا فریم فیلتر

قطعات کنترل

 • رطوبت سنج و رطوبت گیر
 • سنسور فشار DPT
 • سنسور رطوبت
 • سنسور دما

مشخصات جریان هوا در اتاق های تمیز

 • جریان تصادفی: در این نوع طراحی، فیلترهای هپا به صورت تصادفی در کلیه قسمت‌های اتاق تمیز قرار گرفته و هوای تمیز را به داخل اتاق منتقل می کند. جریان هوای تصادفی معمولا بالاتر از کلاس ۱۰۰۰ می باشد.
 • جریان هوا به صورت ل ایه‌های موازی و افقی: جریان هوا به صورت لایه‌ های موازی از فیلترهای هپا خارج شده و به صورت افقی و مداوم از یک طرف به طرف دیگر هدایت می ‌شود.
 • جریان هوا به صورت لایه‌ های موازی و عمودی: در این شکل جریان هوا از فیلترهای هپا که در سقف اتاق تمیز تعبیه شده است به صورت مداوم خارج و از دریچه‌ های خروجی که معمولا در قسمت ‌های پائین دیوارهای اتاق نصب شده اند، خارج می ‌شود. جریان عمودی هوا امکان کار روی سطوح افقی را فراهم می کند.